گزارش تصویری/

بازگشت جنگنده های آمریکا به آسمان عراق/ "توفان صحرا"یی دیگر علیه داعش