مقام تاجیک: سازمان های خارجی برای ناآرام کردن کشور تلاش می کنند

نشست علمی,وزارت کشور

دوشنبه ـ ایرنا ـ «سعید مومن یتیمف» رییس کمیته امنیت ملی تاجیکستان روز پنجشنبه گفت: سازمان های خارجی از گروه های جنایتکار و جنایت پیشه در کشور حمایت می کنند و به دنبال ناآرام کردن کشور هستند.

وی در نشستی با عنوان «مقاومت علیه تروریسم، افراط گرایی و فساد» در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بدون آنکه نامی این سازمان ها ببرد، به آنها توصیه کرد: دست از تلاش برای ایجاد اغتشاش و نا آرامی در کشور بردارند.

رییس کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت: این سازمان ها که خوب و دقیق می دانم کدام هستند، از گروه های جنایت پیشه حمایت مالی می کنند.

یتمیف تصریح کرد: این نهادها که نمی خواهم نام آنها را به صورت رسمی اعلام کنم از کشورهای بزرگ و تحت پوشش تشکل های غیردولتی از جنایتکاران حمایت کلان مالی کرده و با تحریک آنها، به امنیت مردم خدشه وارد می کنند.

وی سپس با لحنی تند خطاب به این سازمانها گفت: «شما باید شرم کنید که در کشوری که تازه جنگ شهروندی را به پایان برده است، این فعالیت های ناروا را اعمال می کنید».

«حسین جان موسی زاده» رییس شورای علمای استان «سغد» تاجیکستان نیز در این نشست گفت: روزنامه نگاران در انعکاس اوضاع مذهب و دین در تاجیکستان واقعیت را تحریف می کنند. این موضوع برای جامعه خوشایند نیست.

آساق**ه.ص**1663**1545
کد N346780