پای حسنی مبارک شکست

واحد مرکزی خبر نوشت:

یک منبع در بیمارستان نظامی قاهره به خبرگزاری رویترز گفت حسنی مبارک دیکتاتور برکنار شده این کشور روز پنجشنبه زمانی که در حال حرکت به سمت حمام بیمارستان بود بر زمین افتاد و پای راست وی دچار شکستگی شد. 

این منبع گفت مبارک 86 ساله از ناحیه استخوان ران دچار شکستگی شده است. وی به جزئیات بیشتر در این زمینه اشاره ای نکرد.
به گزارش رویترز از قاهره، رئیس جمهور مستبد سابق مصر از ماه اوت در بیمارستان المعادی قاهره بازداشت شده است.

4949

کد N346777