سخنگوی فرمانده کل عراق:

نیروهای امنیتی کنترل کامل پالایشگاه بیجی را در اختیار دارند

کد N346662