• ۲۸بازدید

یکی از رهبران تروریستها در استان دیاله عراق کشته شد

وبگردی