عضو حقوقدان شورای نگهبان:

طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح به مجلس شورای اسلامی اعاده شد

سیاست داخلی

مجموعاً ایرادهایی به این طرح گرفته و به مجلس عودت داده شد تا پس از بررسی بیشتر اشكالات و ایرادهای آن برطرف شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان از اعاده طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الكترونیكی بعلت اشكالات و ایرادت وارد شده به آن در جلسه امروز این شورا به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش ایلنا، ره پیک گفت: این طرح در گذشته ضمیمه آیین دادرسی كیفری بود اما الحاق این دو بخش به آیین دادرسی كیفری ایرادهایی داشت و به مجلس بازگردانده شده بود كه مجلس دوباره آن را به صورت طرح به شورای نگهبان ارائه كرد.
وی گفت: این طرح در دو جلسه عادی و یك جلسه فوق العاده در شورای نگهبان بررسی شد كه امروز در مجموع بررسی آن پایان یافت و اشكالات و ایرادهایی به آن وارد شد؛ در بخش آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، ایرادها عمدتاً به صلاحیتهای سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوط بود كه به مجلس اعلام كردیم تا اصلاح شود.
ره پیك افزود: بخش دیگر این طرح مربوط به دادرسی الكترونیكی است كه بحثهایی درباره بار مالی این بخش از طرح مطرح و مقرر شد با بررسی بیشتر درباره تأمین مالی آن تصمیم لازم گرفته شود.
وی گفت: با این حال مجموعاً ایرادهایی به این طرح گرفته و به مجلس عودت داده شد تا پس از بررسی بیشتر اشكالات و ایرادهای آن برطرف شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان طرح بیمه بیكاری را از دیگر موضوعات دستور جلسه امروز شورای نگهبان دانست و افزود: این طرح نیز قبلا ً به این شورا آمده بود و اشكال بار مالی داشت كه برغم اصلاحات صورت گرفت درباره آن همچنان به نظر شورای نگهبان از نظر تأمین مالی دچار اشكال است و نمایندگان مجلس باید در این باره اظهار نظر روشنتری كنند.
ره پیك گفت: یكی دیگر از موضوعات مطرح در جلسه امروز شورای نگهبان لایحه تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماكن و تأسیسات كشور بود كه قبلا ً در این شورا مطرح و اشكالاتی به آن گرفته شده بود؛ اشكالات عمده این طرح رفع شده و فقط اشكال مختصری باقیمانده است كه به مجلس باز می گردد و رفع می شود.
وی همچنین گفت: چندین موافقتنامه و پروتكل همكاری میان جمهوری اسلامی ایران و كشورهای مختلف در نشست امروز شورای نگهبان مطرح شد كه بخشی از آن تأیید و بخش دیگری به علت لزوم مطالعه بیشتر مقرر شد در جلسات آینده این شورا مطرح و بررسی شود.

کد N346320