در صحن علنی مجلس صورت می‌گیرد؛

بررسی گزارش طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور

مجلس,مجلس شورای اسلامی

بررسی گزارش كمیسیون اجتماعی درمورد طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار از دیگر برنامه های صحن علنی مجلس در هفته آینده است.

اعضای كمیسیون بهداشت و درمان به شکل جداگانه گزارش هایی را در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور و رد طرح بازنشسته‌كردن كسانی كه در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند، به نمایندگان ارائه خواهند داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جامع كاداستر كشور و همچنین گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
همچنین اعضای كمیسیون بهداشت و درمان به شکل جداگانه گزارش هایی را در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت كشور و رد طرح بازنشسته‌كردن كسانی كه در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند، به نمایندگان ارائه خواهند داد.
علاوه بر این بررسی گزارش كمیسیون اجتماعی درمورد طرح بیمه بیكاری و حمایت از بیكاران متقاضی كار از دیگر برنامه های صحن علنی مجلس در هفته آینده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه طرح حمایت از صنعت برق كشور و طرح الحاق یك تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار خواهند داد.
ارائه گزارش كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار هفته اینده مجلس قرار دارد.

کد N346286

خواندنی از سراسر وب