پزشکان و کارکنان بیمارستان های دولتی یونان دست به تظاهرات زدند

بیمارستان,تظاهرات

آتن - ایرنا - پزشکان و کارکنان بیمارستان های دولتی یونان به نشانه مخالفت با سیاست های دولت، با تجمع در مقابل وزارت درمان، بهداشت و همبستگی دست به تظاهرات زدند.

به گزارش ایرنا از آتن، معترضان که از صبح چهارشنبه دست از کارکشیده بودند، بعد از ظهر با تجمع در مقابل وزارت درمان، بهداشت و همبستگی یونان واقع در مرکز شهر آتن، تظاهرات کردند.

بر اثر این اعتصاب سراسری که 24 ساعت به طول انجامید، تمامی بیمارستان های دولتی یونان تعطیل شده است و فقط موارد اورژانسی پذیرفته می شود.

معترضان با سردادن شعارهایی بر علیه سیاست دولت در قبال مراکز آموزشی، خواستار لغو طرح و قانون تعدیل نیروی انسانی مراکز درمانی شدند.

در حالی که نمایندگان معترضین با «ماکیس وریدس» وزیر درمان و بهداشت یونان دیدار کرده و مشکلات مراکز درمانی را به اطلاع وی رسانده اند، اما وزیر بر اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی مراکز درمانی اصرار و درخواست لغو این طرح را رد کرده است.

کارکنان و پزشکان یونان اعلام کردند: دولت با وجود کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی کشور با ادامه سیاست ریاضت اقتصادی، به درخواست بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی موسوم به تروئیکا (وام دهندگان خارجی به این کشور به منظور کاهش هزینه های دولت)، درصدد کاهش نیروی انسانی مراکز درمانی برآمده است.

اتحادیه سراسری کارمندان یونان (اد -دی) نیز ظهر چهارشنبه به نشانه حمایت از اعتراض های پزشکان و کارکنان بیمارستان ها دست به اعتصاب زد و تمامی ادارات دولتی به طور نیمه وقت تعطیل شدند.

اروپام**2170** 1551
کد N346014