• ۲۲بازدید
در دیدار وزیر خارجه کره شمالی

بشاراسد:غرب برای اجرای برنامه هایش به تروریست ها متوسل شده است

وبگردی