احمدضیا مسعود:

افغانستان را برای بدست آوردن قدرت به بحران نکشید

آسیا اقیانوسیه

یکی از اعضای ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گفت که افغانستان را برای بدست آوردن قدرت به بحران نکشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بخدی، احمدضیا مسعود امروز چهارشنبه در نشستی با بزرگان قومی و جهادی ولایات پنجشیر، کاپیسا و پروان خطاب به مجاهدین اعلام کرد که آمار اولیه و نسبی نشان می دهد که تیم تحول و تداوم برنده است اما سیاستمداران با تحریک احساسات جهادی، قومی و مذهبی مردم، کشور را به سمت بی ثباتی می کشانند.

وی خطاب به مجاهدین اعلام کرد که در صورت برنده شدن در انتخابات می توانند در بدنه قدرت سهم بگیرند و پیروزی تیم آنها پیروزی مجاهدان و مردم افغانستان است.

احمدضیا مسعود تاکید کرد افغانستان سرزمین یک تعداد شخصیت های انگشت شمار نیست، بلکه این سرزمین منافع ملت افغانستان است و باید همه به آن احترام بگذاریم.

وی گفت: ما نبايد اينگونه تلقى کنیم که اگر در روند انتخابات موفق نمي شويم، بايد به هر ترتيبى که شد، خواسته هاى خود را بر مردم و ملت تحميل کرده و سر و صدا ایجاد کنیم.

مسعود اعلام کرد که آمار اولیه و نسبی نشان می دهد که تیم تحول و تداوم برنده است و ضامن منافع مجاهدان و مردم افغانستان خواهد بود.

احمد ضیا مسعود برادر احمد شاه مسعود در دور اول انتخابات معاون اول انتخابات معاون اول زلمی رسول بود که پس از این که انتخابات به دور دوم کشید، از تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمد زی اعلام حمایت کرد.

این اظهارات در حالیست که مسئولان كمیسيون سمع شكايت های انتخاباتی در ولايت غزنی از ثبت 53 شكايت انتخاباتی در اين ولايت خبر دادند.

عبدالقدير تگين كميسر كمیسيون مستقل شكايت های انتخاباتی در ولايت غزنی تاکید کرده است که برخی از اين شكايت ها با اسناد و مدارک بوده اما شماری بر اساس مدرک مشخص نیست.