انتقاد به سفر پر هزینه مرکل به برزیل برای تماشای بازی های آلمان