دیدار مجدد اشمیت با عراقچی و روانچی در بعد از ظهر چهارشنبه

سیاست خارجی

دیدار هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سیدعباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران در بعد از ظهر چهارشنبه از سر گرفته شد.

دیدار اشمیت با عراقچی و روانچی در بعد از ظهر چهارشنبه از سر گرفته شد.

به گزارش ایلنا، دیدار هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سیدعباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران در بعد از ظهر چهارشنبه از سر گرفته شد.

کد N345727