رژیم صهیونیستی 172 واحد مسکونی در شرق بیت المقدس می سازد

کد N345583