نماینده چین در 1+5 : درباره همه چیز حتی فوتبال صحبت می‌کنیم

ایسنا نوشت:

نماینده چین در گروه 1+5 گفت که فضای مذاکرات مثبت و صادقانه است.
وانگ چون در جمع خبرنگاران در لابی هتل کوبورگ با بیان این که مذاکرات در فضای مثبت و صادقانه‌ای دنبال می‌شود درباره تمدید احتمالی مذاکرات گفت: ما الان درباره این مساله صحبت نمی کنیم .

او گفت: الان فرآیند مذاکرات برای نگارش متن در جریان است.

"چون" درباره دیدار دوجانبه با هیات ایرانی گفت که ما همواره دیدارهای دو جانبه با ایران و دیگر کشورها داریم.

نماینده چین در مذاکرات گفت که ما درباره همه چیز حتی فوتبال در مذاکرات صحبت می‌کنیم .

او ادامه داد: مذاکرات البته مثل مسابقه فوتبال نیست و دو طرف دنبال بازی برد - برد هستند.

 

45231

 

کد N345517