روسیه و آذربایجان روابط خود را گسترش می دهند

آمریکا اروپا

یک مقام روسی از تصمیم مسکو برای افزایش روابط خود با باکو و امضای یاداشت تفاهمی در این رابطه میان روسیه و آذربایجان در روزهای آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، در تاریخ 23 و 24 ژوئن (دوم و سوم تیرماه) منطقه قبله آذربایجان، میزبان نشست مشترک مسکو و باکو خواهد بود. این نشست در اصل پنجمین نشست بین دولتی روسیه و آذربایجان است که هدف از آن گسترش روابط دو کشور عنوان شده است.

"ایگور اسلیونیف" وزیر توسعه منطقه ای روسیه، در گفتگو با روزنامه روزیسکایا گازتا، با اعلام این مطلب عنوان داشت که در جریان  این نشست یاداشت تفاهمی میان باکو و مسکو به امضا می رسد.

اهمیت این نشست برای مسکو به حدی است که قرار است روسیه با 200 نماینده در آن شرکت کند.

تصمیم روسیه برای گسترش روابط با آذربایجان در حالی است که آمریکا در تلاش است تا مناسبات خود با کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی را افزایش بدهد و در این میان از نهادها و سازمان هایی هممچون ناتو برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند.