مصر مجددا به عضویت اتحادیه آفریقا درآمد

آفریقا و خاورمیانه

مصر که پس از سقوط دولت "محمد مرسی" عضویتش در اتحادیه آفریقا به حالت تعلیق درآمده بود، بار دیگر در این اتحادیه پذیرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه آفریقا بار دیگر مصر را به عنوان عضو خود پذیرفت. "اسماعیل شرقی" کمیسر صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در این رابطه گفت: اکنون مصر می تواند در تمام تصمیمات و فعالیت های اتحادیه اروپا نقش آفرینی کند.  

این در حالی است که در پی سقوط دولت "محمد مرسی" رئیس جمهوری پیشین مصر در اوایل جولای 2013، عضویت این کشور در اتحادیه آفریقا به حالت تعلیق در آمده بود. طبق قوانین اتحادیه آفریقا تنها کشورهایی می توانند عضو این اتحادیه باشند که دولت های آنها با روندی دمکراتیک انتخاب شده باشند.