شورای نگهبان نظرش را در مورد لایحه تجارت اعلام کرد

سیاست داخلی

شورای نگهبان در خصوص نظر خود در باره لایحه تجارت اعلام کرد که علی‌رغم تغییر به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

شورای نگهبان در خصوص نظر خود در باره لایحه تجارت اعلام کرد که علی‌رغم تغییر به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

به گزارش ایلنا، لایحه تجارت که در جلسه مورخ 1392/12/18 کمیسیون قضائی و حقوقی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به تصویب رسیده بود و در جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1393/03/20 این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده، نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

علی‌رغم تغییر به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

کد N345465