آلمان و الجزایز قرارداد تسلیحاتی امضا می کنند

الجزایر,تسلیحات

تهران- ایرنا- یک کارخانه اسلحه سازی آلمان قرار است با انعقاد یک قرارداد نظامی با الجزایر نزدیک به یکهزار دستگاه تانک به این کشور بفروشد.

نشریه آلمانی ˈهندلزبلاتˈ نوشت: کارخانه اسلحه سازی ˈرین متالˈ آلمان براساس این قرار داد که به زودی امضا می شود 980 تانک زرهی در الجزایر می سازد ودر اختیار این کشور قرار می دهد.

همچنین براساس این قرارداد آلمان یک کارخانه برای ساخت این تانک ها در الجزایر احداث می کند.

این نشریه اقتصادی آلمان نوشت: ارزش این قرارداد 7/2 میلیارد یورو برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، قراداد یادشده بخشی از مبادلات اقتصادی بین الجزایر و آلمان بوده که ارزش کلی آن 10 میلیارد یورو برآورد شده است.

فروش تانک های نوع fuchs2 و دو ناوچه از جمله اقلام این قرارداد عظیم تسلیحاتی است.

به نوشته نشریه ˈهندلزبلاتˈ ساخت این نوع تانک از سال 2009 میلادی موضوع گفتگوهای آلمان و الجزایر بوده ولی به دلایل امنیتی امضای قرارداد آن تا کنون به تعویق افتاده است.

فروش سلاح همواره از موضوع های بحث انگیز در آلمان بوده است، زیرا سیاست عمومی این کشور مبنی بر نفروختن سلاح سنگین به کشورهایی با دولت های دیکتاتوری است.

بر اساس این گزارش، دولت الجزایر طبق این قرار داد متعهد می شود که این تانکها را در اختیار کشور دیگری قرار ندهد.

اروپام 1583 **1010
کد N345280