تداوم خلاء ریاست جمهوری در لبنان/

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری به 11 تیر موکول شد

آفریقا و خاورمیانه

هفتمین نشست پارلمان لبنان برای انتخاب ریاست جمهوری جدید این کشور بار دیگر ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، طبق پیش بینیها نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور بار دیگر به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای این نشست به روز چهارشنبه 11 تیر ماه موکول شد.

این نشست هفتمین نشست اعضای پارلمان لبنان برای تعیین رئیس جمهوری جدید این کشور محسوب می شود.

 این در حالی است که دوره ریاست جمهوری "میشل سلیمان" در چهارم خرداد ماه به پایان رسیده است و از آن زمان تاکنون لبنان در خلاء ریاست جمهوری به سر می برد و تلاشهای پارلمان و احزاب و گروههای سیاسی لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور به دلیل وجود اختلافات گسترده ناکام مانده است.