سیدمحمدعلی حسینی مشاور وزیر و مدیرکل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت خارجه شد

سیاست داخلی

پیش از حسینی، مرتضی درزی‌رامندی مدیرکل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت خارجه بود. رامندی در حال حاضر به عنوان سفیر ایران در اسلوونی مشغول به فعالیت است.

سخنگوی اسبق وزارت خارجه به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دیپلماسی رسانه‌ای این وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش ایلنا، سیدمحمدعلی حسینی سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در ایتالیا به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه کشورمان منصوب شد.

پیش از حسینی، مرتضی درزی‌رامندی مدیرکل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت خارجه بود. رامندی در حال حاضر به عنوان سفیر ایران در اسلوونی مشغول به فعالیت است.

حسینی پیش از این سمت سفیر ایران در ایتالیا بود.

کاردار سفارت ایران در کشورهای اردن، سوریه و ازبکستان، معاون اداره اول خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، مدیرکل ارزیابی و نظارت وزارت خارجه، معاون حقوقی و بین‌المللی و سرپرست معاونت آسیا و اقیانوسیه این وزارتخانه از جمله مناصب حسینی در طی فعالیتش در وزارت امور خارجه است.

کد N345252