اعتصاب سراسری جایگاه داران عرضه سوخت در ایتالیا

جایگاههای بنزین,ایتالیا

رم- ایرنا- جایگاه داران عرضه سوخت در سراسر ایتالیا علیه گران شدن قیمت بنزین و گازوئیل دست به اعتصاب زدند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، جایگاه های فروش بنزین و گازوئیل سراسر ایتالیا از صبح امروز در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و تبعیض های تجاری در تعطیلی و اعتصاب یک روزه بسر می برند.

در راستای این اعتصاب، کلیه جایگاه های فروش خودکار و اتوماتیک سوخت نیز از شب گذشته و پس از پایان ساعت کاری غیرفعال شدند.

اتحادیه های کارگری برگزارکننده این اعتصاب اعلام کردند در ادامه این اعتراضات، همچنین از ساعت 24 روز شنبه نیز به مدت یک هفته کلیه پرداخت های الکترونیکی با کارت های اعتباری و بانکی میسر نخواهد بود و تمام تخفیف ها نیز حذف می شوند.

معترضان معتقدند قیمت گران سوخت و تبعیض های تجاری در این بخش، باعث تضییع حقوق مصرف کنندگان و جایگاه های عرضه سوخت می شود و بنابراین نیاز به مداخله دولت و پارلمان است.

اتحادیه های کارگری همچنین خواستار تضمین شرایط برای رقابت در بازار و برخورداری از قیمت یکسان برای همه جایگاه های فروش سوخت و مدرنیزه شدن شبکه توزیع و فروش شدند.

قیمت سوخت در ایتالیا از روز گذشته بار دیگر افزایش یافت و شرکت های Q8 ، Shell و TotalErg بهای بنزین را تا یک سنت در هر لیتر افزایش دادند. هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین بطور متوسط در ایتالیا یک یورو و 85 سنت و قیمت گازوئیل یک یورو و 74 سنت است.

بیش از 59 درصد قیمت هر لیتر بنزین و 55 درصد قیمت گازوئیل در ایتالیا متشکل از مالیات هایی است که در طول سال های مختلف بر سوخت اعمال شده و ایتالیایی ها مجبور به پرداخت هزینه بیشتری برای سوخت نسبت به دیگر کشورهای حوزه یورو هستند.

قیمت هر لیتر بنزین در ایتالیا بیش از یک یورو و 3 سنت مالیات دارد.

افزایش مالیات های مختلف باعث شده است قیمت سوخت در ایتالیا لیتری 20 سنت بیشتر از سایر کشوهای حوزه یورو باشد.

دولت ایتالیا از مالیات بر سوخت، بیش از 35 میلیارد یورو وارد خزانه می کند و افزایش هر سنت یورو بر قیمت نهایی سوخت معادل 20 میلیون یورو درآمد ماهیانه مالیاتی برای دولت ایتالیا است.

اروپام ** 2171**1485** 1337
کد N345193