کارکنان بیمارستان های دولتی یونان اعتصاب کردند

بیمارستان ها,یونان

آتن- ایرنا- کارکنان تمامی بیمارستان های دولتی یونان به نشانه مخالفت با سیاست دولت در قبال مراکز درمانی کشور، دست به اعتصاب زدند.

به گزارش ایرنا از آتن، بر اثر این اعتصاب از صبح روز چهارشنبه به مدت 24 ساعت تمامی بیمارستان های دولتی کشور تعطیل و فقط موارد اورژانسی پذیرفته می شوند.

کارکنان و پزشکان یونان اعلام کردند: دولت با وجود کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی کشور، با اجرای سیاست ریاضت اقتصادی به درخواست بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی موسوم به تروئیکا ( وام دهندگان خارجی به این کشور) درصدد است تا بیش از پیش نیروی انسانی مراکز درمانی را کاهش دهد.

رئیس اتحادیه کارکنان پزشکی بیمارستان های دولتی نیز گفت: طی 4 سال گذشته، 15هزار نفر از نیروی انسانی بیمارستان ها باز نشسته شده و حتی یک نفر هم در این مدت استخدام نشده است و دولت به رغم مشکل جدی کمبود نیروی انسانی مراکز درمانی، با ارایه طرح ارزشیابی کارکنان بیمارستان ها در نظر دارد پنج هزار نفر دیگر را اخراج نماید.

اتحادیه پزشکان یونان نیز با انتشار بیانیه ای دراین باره اعلام کرد: در حال حاضر مراکز درمانی با کمبود شدید نیروی انسانی، بودجه برای خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز مواجه اند و از وزیر درمان و بهداشت خواست که بیش از این به مراکز درمانی فشار نیاورد.

ˈ ماکیس وریدسˈ وزیر درمان و بهداشت با اشاره به اعتصاب 24 ساعته امروز کارکنان مراکز درمانی اعلام کرد آماده است با نمایندگان اتحادیه های کارکنان و پزشکان بیمارستان های کشور دیدار و دیدگاه های آنان را بشنود.

اروپام**2170**1485 ** 1064
کد N345155