آخرین تصاویر از نبرد شدید در کرکوک

آخرین تصاویر از نبرد شدید بین پیشمرگهای کرد با داعش در شهر کرکوک را از نظر می گذرانید.

آخرین تصاویر از نبرد شدید در کرکوکآخرین تصاویر از نبرد شدید بین پیشمرگهای کرد با داعش در شهر کرکوک را از نظر می گذرانید.

 

 

منبع: رویترز

52261

کد N344954