وزیر صنعت اسپانیا:

قطع گاز روسیه می تواند بر ثبات اروپا اثر بگذارد

اسپانیا,روسیه

مادرید- ایرنا - ˈخوسه مانوئل سوریا لوپزˈ وزیر صنعت، انرژی و گردشگری اسپانیا گفت: قطع گاز روسیه به اوکراین خبر خوبی نیست و بی ثباتی ژئوپولتیک منطقه می تواند بر ثبات اروپا اثر بگذارد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، سوریا لوپز در حالی امروز (چهارشنبه) چنین اظهاراتی را بیان کرد که اسپانیا قصد اکتشاف و مطالعه برای حفاری احتمالی چاه نفت در مجمع الجزایر قناری را دارد اما مردم منطقه با آن مخالفت می کنند و این پرونده اکنون در دادگاه در حال بررسی است.

وزیر صنعت اسپانیا گفت: هر چند اسپانیا بیش از 99 درصد به واردات نفتی وابسته است، اما دولت به رای دادگاه هرچند علیه آنها باشد احترام خواهد گذاشت.

وی اکتشافات در جزایر قناری را به قطع عرضه گاز روسیه به اوکراین مرتبط دانست و اعلام کرد: ما باید آنچه را که در حال حاضر با تعلیق گاز روسیه به اوکراین اتفاق می افتد، در نظر بگیریم و ببینیم چه پیامدهایی می تواند بر روی بقیه اروپا داشته باشد.

سوریا یادآور شد: این تنش، اثری بر اسپانیا نخواهد داشت زیرا این کشور از روسیه گاز وارد نمی کند اما قطع گاز روسیه به اوکراین خبر خوبی نیست و بی ثباتی ژئوپولتیکی منطقه می تواند بر روی اروپا تاثیرگذار باشد.

وی گفت: اسپانیا می تواند راه حلی برای محدودیت های احتمالی صدور گاز روسیه به اروپا باشد. این کشور می تواند با استفاده از خط گاز شمال آفریقا، 50 درصد گاز وارداتی را به اروپا ارسال کند.

سوریا همچنین پیشنهاد کرد، اروپا ˈبه طور جدیˈ در مورد وابستگی های سوخت خود نه تنها گاز بلکه نفت هم چاره اندیشی کند.

اروپام **1234**1485** 1337
کد N344935