نماینده پارلمان ترکیه در گفتگو با مهر:

اقدام نظامی درعراق باید با هماهنگی دولت و ملت عراق باشد/ مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری کشورهای منطقه