نشست بررسی تحولات انتخاباتی افغانستان در خبرگزاری مهر برگزار شد