سرکنسول ایران و استاندار اغدیر ترکیه خواستار گسترش روابط استان های مرزی شدند

ایران

آنکارا - ایرنا - در دیدار سرکنسول ایران در ˈارزروم ˈ با استاندار ˈاغدیرˈ، دو طرف بر گسترش روابط استان های مرزی ایران و ترکیه تاکید کردند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، ˈرضا قلیچ خانˈ سرکنسول ایران در ارزروم در این دیدار با اشاره به توسعه روابط ایران و ترکیه در بخش های مختلف، خواستار احداث بازارچه مرزی ˈبورالان - دیل اوجوˈ در این منطقه شد.

وی گفت: احداث این بازارچه مرزی تسریع در تعاملات منطقه ای را در پی دارد و باب جدیدی در مراودات ساکنان استان های مرزی دو طرف خواهد گشود.

ˈداود هان ارˈ استاندار اغدیر نیز در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و ثبات مرزی دو کشور گفت: دو ملت دوست و همسایه ایران و ترکیه بسیار با یکدیگر نزدیک هستند و هیچ عاملی نمی تواند به این دوستی خللی وارد کند.

استاندار اغدیر بر ضرورت گشایش دروازه مرزی گمرکی میان ایران و ترکیه در این استان تاکید کرد و افزود: با گشایش این دروازه مرزی، روابط استان های مرزی دو کشور بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

در این دیدار همچنین دو طرف بر ضرورت گسترش همکاری ها در بخش های فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری تاکید کردند.

خاورم ** 230**1651
کد N344622