دلواپس نباشید؛ مضطرب ها و معترض ها در راهند

حقوق شهروندی,دولت,معاونت حقوقی رییس جمهور

آنان که دلواپس اند، دلواپس نباشند؛ امید آن است که عبارت یادشده، مفهوم مخالف نداشته باشد.

در خبرها آمده بود؛ سعید زیباکلام گفته است: "ما در جریان تحولات بزرگی قرار داریم و باید بسیار نگران باشیم و مراقب اعمال دولت در حوزه دیپلماسی باشیم. کار از دلواپسی گذشته است، ما باید مضطرب و معترض باشیم، چراکه عنوان دلواپسی برای اتفاقاتی که افتاده و الان در حال انجام است بسیار رقیق و ناچیز است."

 

پیش تر، اینجا، بیان شده است که در ادبیات فقهی - حقوقی، منطوق و مفهوم، دو اصطلاحی است از اصطلاحات مشترک در علم منطق و دانش اصول فقه (یا همان اصول استنباط) که دارای کاربرد بسیاری در حقوق، به ویژه حقوق اسلامی است. در تعریف "منطوق" گفته اند؛ عبارت است از معنایی که مستقیماً از کلام فهمیده می‌شود و موضوع آن در جمله ذکر شده است. و در تعریف "مفهوم" آمده است؛ مفهوم، گاهی به معنای عرفی و روزمره است، یعنی مدلول؛ که مورد بحث ما نیست. آنچه که مورد بحث است، عبارت است از معنایی که در کلام بیان نشده است ولی با توجه به ساختمان ترکیبی آن در جمله، فهمیده می‌شود و موضوع آن نیز در جمله ذکر نشده است. مثلاً وقتی گفته می‌شود؛ «اگر دانشجو نمره لازم را نیاورد، مشروط خواهد شد.» این منطوق است و مفهومش، این است که اگر نصاب لازم را بیاورد، مشروط نخواهد شد.

حال، درخصوص حرف های نامبرده، ضمن پذیرش این مهم که "ما در جریان تحولات بزرگی قرار داریم"؛ باید گفت هنوز جامعه به خوبی نمی داند که چرا با وجود رجال نشسته در سایه و دولتمردان تدبیر و امید، ما "باید بسیار نگران باشیم" و مگر چه اتفاقی افتاده است که "کار از دلواپسی گذشته است" و اگر "کار از دلواپسی گذشته است"، پس چرا "ما باید مضطرب و معترض باشیم". بنا بر این، نتیجه این که؛

آنان که دلواپس اند، دلواپس نباشند؛ امید آن است که عبارت یادشده، مفهوم مخالف نداشته باشد.

کد N344416