محجوب در اخطار قانون اساسی:

نظام ماده 13طرح حدنگار مالکیت مردم را زیر سوال می‌برد

مجلس

در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی بوده و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی‌نفع و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادرشده قطعی است.

نمابنده مردم تهران بیان داشت:نظامی که در ماده 13 طرح حدنگار کشور برقرار می‌کنیم مالکیت شفاهی را کاملا مخدوش و مذموم می‌کند و به عبارت بهتر مالکیت مردم زیر سوال می‌رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی در زمان بررسی ماده 13 طرح کاداستر کشور گفت: اخطار مربوط به اصل 46 و 47 قانون اساسی یعنی مالکیت مشروع می‌باشد که در این دو اصل تعرض آشکاری به مالکیت انجام نشده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ادامه داد: اما نظامی که در ماده 13 طرح حدنگار کشور برقرار می‌کنیم مالکیت شفاهی را کاملا مخدوش و مذموم می‌کند و به عبارت بهتر مالکیت مردم زیر سوال می‌رود.

گفتنی است در ماده 13 این طرح آمده است: در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی بوده و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی‌نفع و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادرشده قطعی است.

کد N344392