قشقاوی اعلام کرد:

درخواست قوه قضاییه از وزارت خارجه جهت تعیین نماینده ای برای پیگیری پرونده خاوری

مجلس

تهران- ایرنا- معاون کنسولی، امورمجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه با اشاره به درخواست قوه قضاییه برای تعیین نماینده ای از وزارت خارجه برای پیگیری پرونده «محمود خاوری» رییس اسبق بانک ملی گفت: به زودی وزارت امور خارجه نماینده ای در این خصوص معرفی می کند.

به گزارش ایرنا، پایگاه خبری مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد، «حسن قشقاوی» با بیان اینکه پیش از این درخواستی از وزارت خارجه در مورد پیگیری و یا ورود به پرونده خاوری انجام نشده بود، افزود: دو روز پیش در ارتباط با پرونده خاوری از طرف قوه قضاییه نامه ای را دریافت کردیم که محتوای آن درخواست برای تعیین نماینده ای از وزارت امورخارجه برای پیگیری این مساله و شرکت در کمیته تخصصی پیگیری پرونده خاوری است.

وی درباره وضعیت لوایح استرداد مجرمین با دیگر کشورها نیز گفت: درحال حاضر با حدود 40 کشور پیش نویس سه موافقتنامه تحت عنوان انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفیری را داده ارایه کرده ایم.

معاون پارلمانی وزارت امورخارجه اظهار داشت: برخی از این قراردادها به مرحله قانون و اجرا رسیده و با حدود 19 کشور برخی از این موافقنامه ها در حال اجرا است و برخی دیگر از این موافقتنامه ها نیز در حال بررسی است به این شرح که یا ما موافقتنامه را به کشورهای دیگر ارایه کرده ایم که منتظر پاسخ این کشورها هستیم.

وی تصریح کرد: این اقدام خوب و مناسبی است که می تواند تسهیلاتی در مناسبات کنسولی و قضایی به خصوص در زمینه مجرمین و زندانیان فراهم می کند، داشته باشیم.

قشقاوی ادامه داد: وزارت خارجه زمینه های سیاسی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه اقدامات قضایی مسئله خاوری را پیگیری می کنند.

وی درباره انتقال موردی محکومین با برخی از کشورها نیز گفت: با کشورهایی که این موافقتنامه ها را امضا نکرده ایم، ممکن است به صورت موردی ˈانتقال محکومینˈ داشته باشیم.

این مقام مسوول در ارتباط با پیگیری وزارت امور خارجه در مورد پرونده خاوری گفت: دو روز پیش در ارتباط با پرونده خاوری از جانب قوه قضاییه نامه ای را دریافت کردیم که محتوای نامه درخواست برای تعیین نماینده ای از وزارت امور خارجه برای پیگیری این مسئله و شرکت در کمیته تخصصی پیگیری پرونده خاوری است.

معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امورخارجه تصریح کرد: بزودی وزارت امورخارجه نماینده ای در خصوص معرفی خواهد کرد.

سیام**9103** 1418
کد N344301