در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛

موافقت نمایندگان با صدور سند حدنگار برای اسنادی که معارضی در مالکیت برای آن واصل نشده

مجلس

چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر واصل نشده باشد، سند حدنگار برای آن ملک صادر می شود.

نمایندگان مجلس با صدور سند حدنگار برای اسنادی که معارضی در مالکیت برای آن واصل نشده باشد موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح کاداستر با تصویب ماده 12 این طرح با 142 رای موافق، 5 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس ماده 12 این طرح چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر واصل نشده باشد، سند حدنگار برای آن ملک صادر می شود.

کد N344272