با رای نمایندگان؛

سازمان‌های نقشه‌برداری و جغرافیای نیروهای مسلح مکلف به تهیه عکس براساس نیاز سازمان ثبت اسناد شدند

مجلس

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکس‌ها و نقشه‌های املاک مورد نیاز نیروهای مسلح و متعلق به مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد تهیه نماید. همچنین انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه‌های ثبت بدون موافقت مراجع ذی‌‌ربط ممنوع است.

نمایندگان سازمان نقشه‌برداری و سازمان جغرافیای نیروهای مسلح را مکلف به عکس‌برداری و تهیه نقشه مورد نیاز براساس استانداردهای لازم برای سازمان ثبت اسناد و املاک کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جامع حدنگاری (کاداستر) کشور با ماده 10 این طرح با 172 رای موافق، 3 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیای نیروهای مسلح مکلفند به موجب درخواست سازمان، نسبت به عکس‌برداری و تهیه نقشه مورد نیاز براساس مقیاس‌ها و استانداردهای لازم اقدام کنند.

براساس تبصره الحاقی این ماده آمده است: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکس‌ها و نقشه‌های املاک مورد نیاز نیروهای مسلح و متعلق به مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد تهیه نماید. همچنین انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه‌های ثبت بدون موافقت مراجع ذی‌‌ربط ممنوع است.

همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح بند 6 ماده یک این طرح با 159 رای موافق و 16 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که به موجب آن این بند به شکل زیر اصلاح می‌شود:

دستگاه‌ها: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و دستگاه‌های موضوع مواد 2،‌3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور.

کد N344253