سخنرانی رییس جمهوری در جمع مردم لرستان آغاز شد

کد N344250