خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره از زندان مصر آزاد شد

خبرنگار الجزیره

تهران - ایرنا - خبرنگار بازداشت شده شبکه تلویزیونی ˈالجزیرهˈ ، پس از حدود 10 ماه زندان که پنج ماه آخر آن را اعتصاب غذا کرده بود، دیروز از زندانی در مصر آزاد شد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری ˈفرانسهˈ، ˈعبدالله الشامیˈ روزنامه نگار شبکه خبری الجزیره قطر، در تاریخ 14 آگوست (23 مرداد) سال گذشته در جریان سرکوب اعتراض های مردمی علیه کودتای نظامی و برکناری ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری مصر، به دست نیروهای امنیتی این کشور، بازداشت شد.

پوشش خبری این سرکوب ها که طی آن بیش از یک هزار و 400 نفر کشته و دست کم 15 هزار نفر روانه زندان شدند، خشم دولت موقت تحت حمایت نظامیان مصر را برانگیخته بود.

طبق اعلام خانواده این روزنامه نگار، وی از تاریخ 21 ژانویه (یکم بهمن) تا زمان آزادی، (دیروز) اعتصاب غذا کرده بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان عمومی مصر دو روز پیش، حکم آزادی الشامی را به خاطر وضعیت نامساعد سلامتی اش صادر کرد.

این روزنامه نگار، دیروز در حالی که لباس سفید رنگ زندان را بر تن داشت، از یک ایستگاه پلیس در محله ˈشهرک نصرˈ قاهره، خارج شد و مورد استقبال دوستان و خانواده اش قرار گرفت.

خانواده وی به این خبرگزاری گفت که الشامی در قیاس با پیش از اعتصاب غذا 40 کیلوگرم وزن کم کرده است.

دوشنبه گذشته حکم آزادی 12 نفر دیگر از زندانیان مصر که در وضعیت سلامتی مناسبی به سر نمی برند نیز صادر شد.

سه روزنامه نگار دیگر بخش انگلیسی زبان شبکه الجزیره همچنان به اتهام نشر اکاذیب و حمایت از گروه ˈاخوان المسلمینˈ در زندان های مصر به سر می برند.

محاکمه ˈپیتر گرشتˈ تبعه استرالیایی، ˈمحمد فاضل فهمیˈ تبعه مصری - کانادایی و ˈباهر محمدˈ تولید کننده این شبکه خبری به همراه 17 متهم دیگر انتقادهای فراوانی را در سطح بین المللی برای دولت مصر به همراه داشته است.

دادگاه مصر پیشتر در 23 ژوئن (دوم تیرماه) را به عنوان زمان اعلام حکم این پرونده تعیین کرده بود.

بازپرسان مصری مجازات حبس 15 تا 25 سال را برای این افراد پیشنهاد داده اند.

خاورم**9156**1651
کد N343941