| 177810

مالكی تعدادی از فرماندهان ارشد ارتش را بركنار كرد

سیاسی

دلیل بركناری این فرماندهان ارشد ارتش، ناکامی در متوقف کردن پیشروی شبه‌نظامیان و خودداری از انجام وظایف دولتی اعلام شده است.

«نوری المالکی» نخست‌وزیر عراق چند مقام ارشد نظامی را بركنار كرد.

به گزارش اینا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دلیل بركناری این فرماندهان ارشد ارتش، ناکامی در متوقف کردن پیشروی شبه‌نظامیان و خودداری از انجام وظایف دولتی اعلام شده است.

بر اساس این حكم، شماری از فرماندهان ارتش نیز به دادگاه نظامی ارجاع شدند و مقرر شده است نیروی زمینی عراق درباره فرماندهانی كه بدون اجازه از موصل عقب‌نشنی كردند، كمیته تحقیق تشكیل دهد.

کد N343902