حمایت رسانه ای قطر از تروریستهای تکفیری/

درگیری فیزیکی دو عراقی مخالف و موافق داعش در الجزیره