آغاز صحن علنی امروز مجلس

مجلس

شست علنی امروز قوه مقننه رأس ساعت 8:20 دقیقه به ریاست ابوترابی فرد و با حضور 196 نفر از نمایندگان آغاز شد.

نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا، نشست علنی امروز قوه مقننه رأس ساعت 8:20 دقیقه به ریاست ابوترابی فرد و با حضور 196 نفر از نمایندگان آغاز شد.

محمد حسین فرهنگی نیز دستور کار صحن امروز را قرائت کرد:

1. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد: طرح جامع کاداستر کشور (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

2. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد: طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

3. گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 24/1/1393 به تصویب رسیده است)

4. گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد: رد طرح بازنشسته‌کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند (در اجرای ماده 147 آئین‌نامه داخلی با‌ تقاضای بیش از پانزده نفر از طراحان در دستور کار مجلس قرار گرفت) (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 28/8/1392 به تصویب رسیده است)/

کد N343652