ورود دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود به پرونده بورسیه های وزارت علوم

مجلس

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دولت قبل افرادی با اعمال نفوذ سیاسی و بدون رعایت ضوابط بورسیه دریافت کرده اند از بررسی پرونده بورسیه های دولت دهم در کمیسیون اصل نود خبر داد.

عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از بررسی پرونده بورسیه های دولت دهم در کمیسیون اصل نود خبر داد.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بورسیه هایی که برای دانشجویان دردولت قبل صادر شد با اعمال نفوذ زیادی همراه بود و مقررات وزارت علوم برای اعزام بورسیه ها رعایت نشده بود.

وی با بیان اینکه بورسیه امتیازی برای شاگردان برتر دانشگاههاست، گفت: در دولت گذشته افراد نزدیک به دولت مجوز بورس دریافت کردند و قوانین وزارت علوم رعایت نشد.

حیدرپور از ورود دیوان محاسبات به این پرونده خبر داد و افزود: دیوان محاسبات نیز از نظر مالی و پولی و هزینه هایی که برای افراد بورس شده از سوی دولت انجام شده است پرونده را بررسی می کند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون اصل نود هم وارد بررسی این پرونده شده زیرا افرادی که بر اساس روابط و بدون طی ضوابط، بورس دریافت کرده اند باید اولا بورسیه هایشان لغو شود تا به صورت غیر قانونی از امکانات بیت المال استفاده نکنند.

وی گفت: علاوه بر این باید افرادی که به صورت غیر قانونی بورس دریافت کرده اند از سمت هایشان برکنار شوند زیرا افراد سوءاستفاده گر نباید وارد فضای دانشگاهی شوند و نسل آینده نیز مانند خود فرصت طلب بار بیاورند.