66 مهاجر اندونزیایی در پی غرق شدن یک قایق ناپدید شدند

کد N343617