مرگ خبرنگار تلویزیون دولتی روسیه در اوکراین

اوکراین

تهران - ایرنا - خبرگزاری فرانسه عصر سه شنبه از ˈکی یفˈ پایتخت کشور بحران زده اوکراین در شرق اروپا از کشته شدن یک خبرنگار تلویزیون دولتی روسیه در لوگانسک در شرق اوکراین خبر داد.

این گزارش به نقل از دکتر ˈلدیر سولینیکˈ رییس بیمارستان منطقه ای لوگانسک اعلام کرد که خبرنگار تلویزیون دولتی روسیه که هنگام تهیه خبر از ناآرامی های شهر لوگانسک مجروح شده بود امروز (سه شنبه) در این بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی گفت: شدت جراحات این خبرنگار روسی به حدی بود که با وجود انتقال سریع وی به این بیمارستان، دیگر کاری از دست پزشکان برنیامد و جان باخت.

یاداوری می شود که در 17 خرداد ماه نیز ˈاولیگ لیاشکوˈ رهبر حزب افراطی ملی اوکراین و نامزد ریاست جمهوری انتخابات اخیر کشورش، با حمله به خبرنگار روسی شبکه یک تلویزیون روسیه مستقر در کی یف او را روانه بیمارستان کرده بود.

وی پس از متهم کردن این خبرنگار روس به دروغ گویی و جاسوسی به نفع روسیه، در داخل ساختمان پارلمان اوکراین به وی حمله ور شد، کارت خبرنگاریش را پاره و سپس او را از ساختمان پارلمان بیرون کرد.

رسانام**1378**1392
کد N343306