دو خبرنگار روس در اوکراین کشته شدند

آمریکا اروپا

دو خبرنگار روسیه در درگیری های شرق اوکراین بین ارتش اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دو خبرنگار شبکه تلوزیونی روسیه در شرق اوکراین کشته شدند.

بنا بر این گزارش، این دو خبرنگار که در جریان گلوله باران لوگانسک در شرق اوکراین به شدت زخمی شده بودند بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

یکی از این افراد که مهندس صدا بود در صحنه کشته شد و نفر دوم در بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.