تمهیدات دولت یمن برای مقابله با کودتای احتمالی

کودتا

تهران – ˈعبد ربه منصور هادیˈ رییس جمهوری یمن روز دوشنبه از بیم کودتای احتمالی عوامل وفادار به سلفش، دستور اجرای برخی تدابیر، از جمله جمع آوری تسلیحات سنگین مستقر بر بلندی های اطراف پایتخت را صادر کرد.

خبرگزاری ˈفرانسهˈ به نقل از یک مقام یمنی این خبر را اعلام کرد و افزود: پیش از این اقدام نیز، گارد ریاست جمهوری یمن سوار بر خودروهای زرهی از اواخر وقت شنبه گذشته مسجدی را در صنعا (پایتخت یمن) که تحت کنترل هواداران ˈعلی عبدالله صالحˈ رییس جمهوری سابق این کشور قرار دارد، محاصره کردند.

صالح پیش از عزل از قدرت در سال 2012، به مدت 33 سال بر یمن حکومت کرد.

به موجب توافقی که پس از سرنگونی صالح، تحت نظارت سازمان ملل و با حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس منعقد شد، هادی که سال ها معاونت وی را بر عهده داشت روی کار آمد.

ارتش یمن اعلام کرد که فرماندهی این نهاد به دنبال اطلاع از طرح یک کودتا، دستور جمع آوری توپخانه و موشک هایی را که بر روی تپه های اطراف شهر صنعا مستقر بودند، صادر کرد.

ارتش، به منظور مقابله با خطراتی که از سوی شبه نظامیان وابسته به القاعده، گروه شورشی های شمال و جنبش جدایی طلب مناطق جنوبی، یمن را تهدید می کند، تسلیحات مذکور را بر روی تپه های اطراف صنعا مستقر کرده بود.

یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری یمن نیز، روز یکشنبه از گردآوری و ذخیره تسلیحات در مسجد بزرگ ˈالصالحˈ در صنعا که در کنترل افراد مسلح وفادار به صالح قرار دارد، خبر داد.

این منبع مطلع بدون اشاره به جزییات بیشتر در این خصوص، افزود: هادی مظنون است به این که سلفش در حال طراحی کودتایی علیه دولت اوست.

بر اساس این گزارش، تونلی نیز که این منطقه را به کاخ ریاست جمهوری یمن وصل می کند، شناسایی شده است.

طبق اعلام منابع آگاه، هادی دستور داده است که نظارت بر این مسجد و مناطق اطرافش بر عهده گارد ریاست جمهوری قرار گیرد.

محاصره این مسجد چند روز پس از آن آغاز شد که مقامات این کشور، روزنامه ˈیمن تودیˈ و شبکه تلویزیونی متعلق به صالح را توقیف کردند.

هر دو رسانه یاد شده، غالبا به پوشش دادن اخبار مغرضانه درباره دولت کنونی یمن و تحریک مردم به اعتراض علیه قطعی برق و کمبود آب و سوخت متهم شده اند.

منتقدان دولت نیز صالح را به سنگ اندازی بر سر راه انتقال سیاسی این کشور قبیله ای متهم می کنند.

صالح همچنان ریاست حزب پرنفوذ ˈکنگره عمومی مردمیˈ را در یمن بر عهده دارد. نیمی از وزرای دولت کنونی یمن عضو این حزب هستند.

خاورم**9156 *1446
کد N342962