تداوم جابه جایی و برکناری نیروهای پلیس ترکیه

ترکیه

آنکارا- ایرنا - جا به جایی و برکناری نیروهای پلیس ترکیه در پی عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا در این کشور همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه، سازمان شهربانی ترکیه محل خدمت 250 نفر از ماموران پلیس در استان آنتالیا را برای دومین بار تغییر داد.

250 نفر از ماموران پلیس شعبه های مبارزه با قاچاق ، تروریسم، اطلاعات و امنیت آنتالیا که در بین آنان مدیران شعب نیز وجود دارند، دوباره از سمت های خود برکنار و به نواحی و شهرستان های مختلف در این استان منتقل شدند.

در پی عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه شد، دولت آنکارا جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ را مسوول این عملیات دانست .

دولت آنکارا پس از این عملیات تصفیه و برکناری هواداران جماعت گولن در نیروهای پلیس و قوه قضاییه ترکیه را آغاز کرد.

تاکنون بیش از 25 هزار نفر از نیروهای پلیس و قوه قضاییه ترکیه از کار برکنار و یا به محل های دیگر منتقل شده اند.

خاورم ** 2012 **230 **1010
کد N342840