درگیری فیزیکی نمایندگان مجلس افغانستان

آسیا اقیانوسیه

رسانه های افغان از درگیری فیزیکی نمایندگان مجلس با هدف به تعلیق در آمدن وظیفه رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات به اتهام تقلب در انتخابات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهیر سعادت یک عضو مجلس افغانستان گفت: ضیاالحق امرخیل می خواست مواد حساس انتخاباتی را بدون هماهنگی پلیس انتقال دهد که این یک تقلب آشکار است که نیروهای امنیتی مانع چنین اقدامی شدند، بنابراین خواهان آن هستیم که وظیفه امرخیل به حالت تعلیق درآید.

اکثر نمایندگان افغانستان همچنین خواستار بررسی همه جانبه و بی طرفانه نهادهای مربوطه در این زمینه شدند.

عبدالرئوف ابراهیمی نیز ضمن قدردانی از شرکت گسترده مردم در روز انتخابات آن را مشت کوبنده مردم بر دهان دشمنان افغانستان خواند و نمایندگان را به آرامش دعوت کرد.

وی افزود نمایندگان نباید بدون بررسی نهادهای مربوطه در این زمینه جنجال به پا کرده و اذهان مردم را مغشوش کنند.