برای تامین نظر شورای نگهبان؛

مجلسی ها طرح انعقاد قرارداد با بازرسان نظارت بر بازار را اصلاح کردند

بازرسان شاغل نظارت بر بازار

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کارمعین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به بررسی طرح اجازه به وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کارمعین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند و آن را اصلاح و تصویب کردند.

ماده واحده این طرح با 111 رای موافق ، 53 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

شورای نگهبان مصوبه قبلی مجلس درمورد اجازه به وزارت صنعت برای انعقاد قرارداد کارمعین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت را دارای ایراد دانست و آن را به مجلس بازگرداند.

نمایندگان با اصلاح ماده واحده این طرح به وزارت صنعت ، معدن و تجارت اجازه دادند در سال 93 در سقف بازرسان به کار گرفته شده در سال 92 با تامین اعتبار از ردیف 17 - 550000 قانون بودجه سال 93 جهت اجرای طرح بازرسی کالا و خدمات بدون هزینه جدید اقدام کنند.

مجلس پیش از این در ماده واحده این طرح تصویب کرده بود که به وزارت صنعت ، معدن و تجارت (سازمان های استانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) اجازه داده می شود در سقف 3 هزار و 500 نفر بازرس به صورت قرارداد کارمعین با تامین از ردیف 17 - 550000 بودجه سال جاری جهت اجرای طرح های نظارتی دولت و کنترل بازار در مجموعه کشور نسبت به تمدید قراردادهای قبلی و جایگزین آنها بدون هزینه جدید اقدام کنند.

نمایندگان موافق اصلاح این طرح بر این اعتقاد هستند که در قانون بودجه سال 93 بار مالی آن دیده نشده و اگر قرار است با این افراد قرارداد کار معین بسته شود، چون قراردادها سالانه است می توان آن را در بودجه سالیانه لحاظ کرد.

همچنین با تصویب این پیشنهاد، طرح اجازه به وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کارمعین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار به طرح اجازه به وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای به کار گیری بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار تغییر کرد.

سیام(3)9103** د . الف**1336
کد N342635