در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛

موافقت نمایندگان با بررسی خارج از نوبت طرح انعقاد قرارداد با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار

مجلس

نمایندگان مجلس با بررسی خارج از نوبت و با اولویت طرح اعاده شده از شورای نگهبان درباره انعقاد قرارداد وزارت صنعت با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار موافقت کردند.

نمایندگان مجلس با بررسی خارج از نوبت و با اولویت طرح اعاده شده از شورای نگهبان درباره انعقاد قرارداد وزارت صنعت با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بررسی خارج از نوبت و با اولویت طرح اعاده شده از شورای نگهبان درباره انعقاد قرارداد وزارت صنعت با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار را با 120 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

کد N342567