رزمایش ارتش صهیونیستی در مزارع اشغالی شبعای لبنان

مزارع اشغالی شبعای لبنان,رزمایش

بیروت – ایرنا – ارتش صهیونیستی از اوایل بامداد (سه شنبه) رزمایشی را با استفاده از مهمات جنگی ، توپخانه و تانک های مرکاوا در مزارع اشغالی شبعای لبنان برگزار کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ملی لبنان ، این رزمایش بر مناطق غربی مزارع اشغالی شبعا متمرکز بود و تا ساعت 6 صبح به وقت محلی ادامه داشت.

براساس این گزارش حدود 80 گلوله به داخل مزارع اشغالی شبعا اصابت کرد.

همزمان با این رزمایش ، هواپیماهای شناسایی و بالگردهای ارتش صهیونیستی در فضای مزارع اشغالی شبعا و روستاهای آزادشده به پرواز درآمدند.

خاورم ** 1324
کد N342532