نماینده اردستان:جمهوری اسلامی به دنبال سیاست اخلاقی است

صحن علنی

تهران-ایرنا-عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امام خمینی(ره) تنها نمونه سیاست اخلاقی در عصر پست مدرن بود، گفت:ما در جمهوری اسلامی ایران به دنبال سیاست اخلاقی هستیم نه اخلاق سیاسی.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «احمد بخشایش اردستانی» روز سه شنبه در صحن علنی مجلس درباره سیاست اخلاقی یا اخلاق سیاسی عنوان کرد:هر دو واژه زیباست،اما یکی از آنها را به سیاست ماکیاولی و دیگری به عنوان سیاست دینی در دنیا مشهور است.

وی افزود: سیاست و اخلاق دو مفهومی است که همواره ذهن اندیشمندان علم سیاست را به خود مشغول کرده است. اندیشمندانی چون افلاطون و هگل سعی کرده اند این دو واژه را قرین هم نشان دهند، اما در دوران مدرن که انسان محور امور عالم شد، به تدریج این دو مفهوم از هم دور شد به طوری که مفهوم سخت و متصلب سیاست که ترجمانش در قدرت و اقتدارگرایی نمایان گری می کرد بر مفهوم اخلاق برتری پیدا کرد.

به گفته وی ،در دنیای امروز همواره مفهوم سخت به نام سیاست و یک مفهوم لغزنده به نام اخلاق برتری دارد.

بخشایش اردستانی عنوان کرد: سیاست در مقوله پزوتیویستی اش قابلیت شاخص گذاری داشت، اما اخلاق چون معطوف به سود و زیان شد این قابلیت را از دست دارد،از این رو چنبره سیاست بر اخلاق چربید و اخلاق سیاسی شکل گرفت.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:ما در جمهوری اسلامی به دنبال سیاست اخلاقی هستیم نه اخلاق سیاسی، چون انسان را دارای مبدا و معاد می دانیم.ما انسان را حیوان تکنولوژی ساز نمی دانیم که دچار سرگشتگی شود.

وی افزود: مظهر اخلاق سیاسی در کلام امیرالمومنان(ع) می توان دید که در ابتدای خلافتش در اعتراض به برکناری معاویه و عمروعاص فرمود:دنیا آنقدر کوچک شده که نام من کنار نام معاویه قرار می گیرد.به خدا سوگند معاویه از من زیرک تر نیست،اما قدار است و اخلاق سیاسی به کار می برد و اگر نبود که قدر و فجر نکوهیده بود من علی داعی عرب بودم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد:سیاست به معنی فریب مورد پذیرش حضرت علی (ع) نبود،ایشان سیاست باز نبودند،اما سیاستمدار بودند.

وی توضیح داد: در عصر پست مدرن امام خمینی(ع) کسی بود که سیاست اخلاقی را به بشر عرضه کرد و پس از وی مقام معظم رهبری قرار دارند که می فرمایند که من انقلابی ام نه یک دیپلمات، البته دیپلمات نه به معنی جاری کلمه.

بخشایش اردستانی امام خمینی (ره) را مرد خدا دانست و گفت: وی برای خدا قیام کرد.امام خمینی(ره) فردی بود که به دنیا رو نکرد اما دنیا تمام قد به ایشان روی آورد.به قدرت پشت کرد و قدرت تمام قد به ایشان رو کرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: «وی در عصر تجدد زیست اما لحظه ای نام آن به زبان نیاورد،گویی که تجددی وجود ندارد.در حالیکه امروز تجدد مردان سیاست باز ما را به سمت بی فقدانی اخلاقی در عرصه فردی و اجتماعی سوق می دهد تا از یک سو دچار فساد گستره مالی شوند از سوی دیگر قدرت را برای رسیدن به ثروت و دست اندازی بی محابا به بیت المال توجیه کنند و این از آسیب های پیش روی انقلاب است.»

به گفته وی، امام خمینی(ره) حتی به هنگام تبعید از ترکیه به عراق هرگز با مخالفین شاه مثل تیمور بختیار که در تبعید بود دیدار نکرد تا درباره نهضت خود علیه رژیم پهلوی با آنها صحبت کند.چرا که سیاست امام سیاست اخلاقی بود.

این نماینده مجلس اضافه کرد:امام براساس سیاست اخلاقی از اسلام مستند استفاده کرد نه از اسلام احساسی و ابزاری.وی از انتظار مثبت همراه با مبارزه با استعمار و استبداد سود جست،امروز جانشنین امام راحل نیز چنین هستند.

وی افزود:مقام معظم رهبری نیز مانند امام خمینی(ره)با مباحث پیش روی نظام پرظرفیت و کریمانه برخورد می کنند و متواضعانه بر مبنای سیاست اخلاقی ماندگار از امام راحل در واجهه با ناملایمات و فتنه ها عمل می کنند.

به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سیاست اخلاقی باعث می شود مردم فقیر نشوند،در غیر این صورت به فرموده پیامبر کافر می شوند.چرا که فقر مردم را به سوی بی اعتقادی پیش می برد و این هشداری است به دولتمردان تا جای اصل و فرع را با یکدیگر اشتباه نگیرند.

سیام 3**9173** 1418
کد N342473