آیدینلیک:احسان اوغلو نامزدآمریکا و عربستان برای ریاست جمهوری ترکیه است

اکمل الدین احسان اوغلو

آنکارا - ایرنا - روزنامه ˈآیدینلیکˈ چاپ ترکیه روز سه شنبه در مطلبی، ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ دبیر کل سابق ˈسازمان همکاری اسلامیˈ را نامزد آمریکا و عربستان سعودی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه خواند.

به گزارش ایرنا، این روزنامه در پی معرفی احسان اوغلو به عنوان نامزد مشترک احزاب مخالف ˈجمهوریخواه خلقˈ و ˈحرکت ملیˈ برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که روز نوزدهم مرداد ماه برگزار می شود ، این مطلب را نوشت.

این نشریه چاپ ترکیه در صفحه نخست خود در معرفی احسان اوغلو نوشت: زبان عربی احسان اوغلو که در قاهره متولد شده و در آنجا درس خوانده، بهتر از زبان ترکی استانبولی است .

وی فردی مورد توجه و با اهمیت برای عربستان سعودی است. او اولین رییس موسسه پژوهشی ˈآیرسیکاˈ که در پی نشر و توسعه اسلام آمریکایی است، بود و ˈجماعت گولنˈ از معرفی وی به عنوان نامزد مشترک دو حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری خرسند است.

آیدینلیک با ادعای اینکه احسان اوغلو با جماعت گولن مخالف دولت آنکارا در ارتباط نزدیک است، افزود: وی در سال 2013 در دیدار با ˈپاپˈ از نظریه نزدیکی ادیان آنگونه که ˈفتح الله گولنˈ مخالف آمریکانشین دولت آنکارا مطرح کرده ، دفاع کرد .

احسان اوغلو دارای نشان لیاقت از موسسه آمریکایی ˈانستیتو شرق- غربˈ نیز هست.

این نشریه چاپ ترکیه به نقل از نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق نوشت: نامزدی احسان اوغلو که از سوی رهبر این حزب اعلام شد، در هیچ ارگان حزبی مورد بحث و تبادل نظر قرار نگرفته است .

دو حزب عمده جمهوری خواه خلق و حرکت ملی ، مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور، امروز احسان اوغلو را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که در مرداد ماه امسال برگزار می شود، معرفی کردند.

خاورم**2012** 230**1651
کد N342465