کاپیتانی رهبر کره شمالی در زیردریایی‌های پنجاه سال پیش

کد N342462